Σπίτι > Προϊόν >> Βιομηχανική αφής > Διασύνδεση CTP USB