Σπίτι > Πρότυπη λίστα > Βιομηχανικός κατάλογος CPT
Μέγεθος Μοντέλο Τύπος Ανάλυση Λάμψη Διεπαφή OP Temp. Διάρκεια Ζωής Κατάσταση
3.5 CLAA035GJ01 HFFS 240 * 320 500 TTL -20 ~ 70 30Κ MP
5.7 CLAA057VC01 TN 640 * 480 220 TTL -30 ~ 85 30Κ MP
8 CLAA080XA12 TN 1024 * 768 300 LVDS -10 ~ 50 20Κ MP
10.4 CLAA104XA02 TN 1024 * 768 400 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
10.4 CLAA104EA03 HFFS 960 * 1280 800 LVDS -30 ~ 85 52Κ MP
12.1 CLAA121MR02 TN 800 * 600 450 LVDS -30 ~ 80 50Κ Σχεδίαση
12.1 CLAA121XA01 TN 1024 * 768 600 LVDS -20 ~ 70 50Κ MP
12.1 CLAA121XA02 TN 1024 * 768 600 LVDS -30 ~ 80 50Κ MP
15 CLAA150XQ01 TN 1024 * 768 450 LVDS -30 ~ 80 50Κ MP
15 CLAA150XR01 TN 1024 * 768 450 LVDS -30 ~ 80 50Κ 2019Q1
15 CLAA150XR0A TN 1024 * 768 450 LVDS -20 ~ 70 50Κ 2019Q1
17 CLAA170EC01 TN 1280 * 1024 450 LVDS -20 ~ 70 50Κ MP
19 CLAA190EB01 TN 1280 * 1024 450 LVDS -30 ~ 80 50Κ MP
4.3 CLAA043JE02 TN 480 * 272 500 TTL -20 ~ 70 15Κ 2018Q4
5 CLAA050LA0A TN 800 * 480 500 TTL -20 ~ 70 10Κ MP
5 CLAA050LA0B TN 800 * 480 500 TTL -20 ~ 70 15Κ 2018Q4
5 CLAA050LW01 HFFS 800 * 400 1200 LVDS -40 ~ 85 50Κ 2019Q2
7 CLAA070LD0D TN 800 * 480 500 TTL -30 ~ 85 30Κ MP
7 CLAA070LF0B TN 800 * 480 450 TTL -20 ~ 70 30Κ MP
7 CLAA070LFA5 TN 800 * 480 450 TTL -20 ~ 70 30Κ MP
7 CLAA070LFA1 TN 800 * 480 450 TTL -30 ~ 85 30Κ MP
7 CLAA070LQ02 HFFS 800 * 480 600 LVDS -30 ~ 85 30Κ 2018Q4
7 CLAA070LQ05 HFFS 800 * 480 600 LVDS -20 ~ 70 50Κ 2018Q4
7 CLAA070LQ06 HFFS 800 * 480 600 TTL -20 ~ 70 50Κ 2018Q4
7 CLAA070NJ05 TN 1024 * 600 500 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
7 CLAA070NQ08 HFFS 1024 * 600 600 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
7 CLAA070WP0F HFFS 800 * 1280 450 LVDS -20 ~ 70 50Κ MP
8 CLAA080LJ01 TN 800 * 480 450 TTL -20 ~ 70 30Κ MP
8 CLAA080LJA1 TN 800 * 480 600 TTL -30 ~ 85 20Κ MP
8 CLAA080NA73 TN 1024 * 600 600 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
8 CLAA080WK0A HFFS 1280 * 720 600 LVDS -30 ~ 85 50Κ 2018Q3
8 CLAA080WQ05V1 HFFS 800 * 1280 350 MIPI -20 ~ 60 15Κ 2018Q2
9 CLAA090NA06 TN 1024 * 600 500 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
9 CLAA090WK05 HFFS 1280 * 720 500 LVDS -20 ~ 70 20Κ MP
10.1 CLAA101ND06 TN 1024 * 600 500 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
10.1 CLAA101WH32 TN 1280 * 800 450 LVDS -20 ~ 70 15Κ MP
10.1 CLAA101WN01 HFFS 1280 * 800 500 LVDS -20 ~ 70 15Κ 2018Q2
10.1 CLAA101WM01 HFFS 1280 * 720 550 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
10.1 CLAA101FP0A HFFS 1920 * 1200 700 LVDS -20 ~ 50 15Κ MP
10.1 CLAA101FP0H HFFS 1920 * 1200 400 EDP 1.2 0 ~ 60 15Κ 2018Q4
10.1 CLAA101FP0J HFFS 1920 * 1200 1200 EDP 1.2 0 ~ 60 15Κ 2018Q4
10.1 CLAA101FP0K HFFS 1920 * 1200 700 LVDS -20 ~ 70 15Κ 2018Q4
10.1 CLAA101FP0L HFFS 1920 * 1200 1200 LVDS -20 ~ 70 15Κ 2019Q1
10.2 CLAA102ND01 TN 1024 * 600 400 LVDS -20 ~ 70 15Κ MP
11.4 CLAA114NA13 TN 1024 * 600 500 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
12.8 CLAA128FA61 HFFS 1920 * 1080 700 LVDS -30 ~ 85 30Κ 2018Q3
15.6 CLAA156FA01 HFFS 1920 * 1080 850 LVDS -30 ~ 85 50Κ 2019Q1
15.6 CLAA156FA0X HFFS 1920 * 1080 500 LVDS -20 ~ 70 50Κ Σχεδίαση
8.6 CLAA086WA02 TN 400 * 1280 1200 LVDS -30 ~ 85 30Κ 2018Q2
8.8 CLAA088WA01 HFFS 1280 * 480 500 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
10.25 CLAA103WA01 HFFS 1280 * 480 800 LVDS -20 ~ 70 30Κ MP
12.3 CLAA123FCA3 HFFS 1920 * 720 800 LVDS -30 ~ 85 30Κ 2018Q2
13.6 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΡ TN 1280 * 248 450 LVDS -20 ~ 70 50Κ Σχεδίαση
15.1 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΡ TN 1280 * 248 450 LVDS -30 ~ 80 50Κ Σχεδίαση
27.2 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΡ HFFS 1920 * 145 1000 LVDS -20 ~ 70 70K (τύπος) Σχεδίαση
27.6 CLAA276FP01 HFFS 1920 * 360 1000 LVDS -20 ~ 70 70K (τύπος) 2018Q2
27.6 CLAA276FP0A HFFS 1920 * 360 1000 LVDS -20 ~ 60 70K (τύπος) 2018Q4